Офіційний портал Слов’янської міської ради

Версія для друку

Територіальна державна інспекція праці інформує

Розпочинаючи приватну справу, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності за мету ставлять отримання прибутку з мінімальними витратами, що безумовно є природним. Однак, при цьому вони не усвідомлюють весь рівень відповідальності за свої діяння, відсутність якої негативно впливає на становище найманих працівників, праця яких використовується.

Аналіз матеріалів перевірок посадових осіб Територіальної державної інспекції праці у Донецькій області ТДІП) свідчить про те, що із 100% роботодавців, що допустили порушення вимог чинного законодавства, 35% складають фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

З метою попередження вчинення порушень вимог чинного законодавства, ТДІП роз’яснює наступне.

Законодавство про працю складається із КЗпП України, а також інших актів законодавства України, прийнятих у відповідності до нього. Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої приналежності, а також осіб, працюючих за трудовим договором з фізичними особами.

Отже, розпочавши приватну справу, фізична особа, що використовує найману працю осіб, має пам’ятати про те, що її дії не повинні суперечити нормам чинного законодавства. Так, перш за все, трудові відносини з найманими працівниками мають бути укладені належним чином. Законодавством передбачено, що у тижневий строк з моменту фактичного допущення до роботи фізична особа та найманий працівник мають зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого мешкання.

З урахуванням того, що трудовий договір є двосторонньою угодою, де праву однієї сторони відповідає обов’язок іншої, найманий працівник при прийомі на роботу має бути пильним і повинен вимагати від роботодавця оформлення трудових відносин у відповідності до норм діючого законодавства.

Другим, розповсюдженим порушенням, що вчиняється фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності є порушення в частині оплати праці. Так, із матеріалів перевірок вбачається, що із 100% порушень в частині оплати праці 30% порушень було вчинено фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності. При цьому найпоширенішими порушеннями є недотримання термінів виплати заробітної плати, розмірів заробітної плати тощо.

Відповідно до норм діючого законодавства заробітна плата повинна виплачуватися не менше ніж два рази на місяць через термін, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, ця норма законодавства є імперативною, тобто такою, що підлягає обов’язковому виконанню.

Організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів, генеральної угоди на державному рівні, галузевих і регіональних угод, колективних договорів, трудових договорів. Невірною є думка про те, що якщо фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності не є стороною вищезазначених угод, то їх умови на нього не поширюються. Статті нормативно-правових актів закріплюють норми права. Створюючи тексти статей нормативно-правових актів, законодавець використовує різні способи викладення норм права: прямий, відсилаючий, бланкетний. Бланкетний спосіб викладення елементів норм права передбачає те, що у статті нормативно-правового акту викладено не всі структурні елементи цієї норми права, але із цієї статті вбачається, що недостатні елементи викладено в іншому нормативно-правовому акті. Зі змісту ЗУ "Про оплату праці" випливає, що організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів, генеральної угоди на державному рівні, галузевих і регіональних угод, колективних договорів, трудових договорів. Вищезазначені норми є імперативними і повинні виконуватися всіма суб’єктами організації оплати праці на території України.

Роботодавці які не були сторонами укладення зазначених угод мають право на свободу об’єднання в організації роботодавців для здійснення і захисту своїх прав та задоволення соціальних та інших законних інтересів відповідно до Закону України "Про організації роботодавців" та в подальшому впливати на зміст угод.

Непоодинокими є випадки встановлення розміру заробітної плати кваліфікованим працівникам на рівні мінімальної заробітної плати встановленої державою, яка виплачується за просту некваліфіковану працю. До некваліфікованої праці належать, наприклад, праця прибиральниці, сторожа. Перелік посад, віднесених до кваліфікованих викладено у Державному класифікаторі професій керуватися під час встановлення розміру заробітної плати.

Також під час використання найманої праці необхідно дотримуватися і інших норм чинного законодавства в частині робочого часу та часу відпочинку, нормування праці, загальнообов’язкового державного соціального страхування тощо. У разі відсутності достатнього рівня знань в галузі трудового права, з метою недопущення порушень вимог чинного законодавства про працю, ТДІП пропонує звертатися за роз’ясненнями до компетентних органів, наприклад, до управління праці та соціального захисту населення, що є у кожній адміністративно-територіальній одиниці або безпосередньо до ТДІП за адресою: 83015, м.Донецьк, пр.Миру,10.
Начальник Територіальної державної інспекції праці –головний державний інспектор праці Донецької області Гуртова М. Г.


© 2005 - 2014 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на портал www.slavrada.gov.ua